HARMONICA


Forever,forever,forever mãi mãi như vậy,anh thổi bài này muốn dành cho em đầu tiên,anh muốn em là người đầu tiên nghe nó chứ không phải ai khác..em ,anh nhớ em.

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: